öppna mobilmeny
Hanna Eliasson & Karl Larsson, London

Om Projektet

Displacement är ett projekt där vi, Hanna Eliasson och Karl Larsson, helt enkelt displacerar oss själva. En förskjutning sker, och den bekanta miljön ersätts med en ny, outforskad sådan. Denna vita fläck på kartan utforskas sedan grundligt med hjälp av bild, ljud och film. Processen utgörs lika mycket av upptäckandet av det obekanta som bearbetningen av det material som utgör frukten av dessa irrfärder i tillvaron. I slutändan kan arbetet utmynna i en utställning, en film, ett stycke musik eller något helt annat.

Displacement är vår resa, vårt utforskande av platser, vilka inte annars får synas i samma utsträckning. Idén växte fram från konceptet i ett av våra andra projekt, ”Industrisemester”, där vi dokumenterar bortglömda och förbisedda platser så som industrizoner, hamnkvarter och gruvområden. Displacement är inte bara ett tidsdokument utan även ett konstnärligt uttryck i vilket tid, plats, och människors vardag får ta plats. Displacement bygger på att skapa en dialog, då vi anser att fotografiernas innehåll även utgörs av betraktarens ifrågasättande och nyfikenhet kring vad den ser och upplever.

Projektet handlar lika mycket om en fysisk som mental missplacering. Var hör man hemma, var passar man in? Vad händer då vi hamnar i en ny miljö som främling? Ser och upplever man den annorlunda än de som lever och bor där, och i så fall varför? Även begreppet estetik behandlas – vad är vackert, vad är fult, och vem sätter upp reglerna för dessa värden?

I våra "artist talks" skapar vi ett medvetandegörande av vardagen, närmiljön. Det vi ser och väljer ut, och dokumenterar i form av fotografier, utgör det material som vi visar och diskuterar tillsammans med de personer som besöker artist talket. Vilka diskussioner som kan komma att skapas utifrån bildernas innehåll vet varken de eller vi i förhand. Skapandet av relationer mellan konsten å ena sidan och den verklighet som konsten byggs kring å andra sidan är det som vi vill fokusera på med Displacement.

Läs mer om oss bakom projektet på sidan om oss.


Pressklipp