öppna mobilmeny

"Displacement - The difference between the final and initial position of a point (for instance, the center of mass of a moving object). The ability of humans (and possibly some animals) to communicate ideas that are remote in time and/or space. A statistical or qualitative correspondence between targets and responses"

Vad är Displacement?

Displacement är ett konstprojekt där vi, Hanna Eliasson och Karl Larsson, helt enkelt displacerar oss själva. En förskjutning sker, och den bekanta miljön ersätts med en ny, outforskad sådan. Denna vita fläck på kartan utforskas sedan grundligt med hjälp av bild, ljud och film. Processen utgörs lika mycket av upptäckandet av det obekanta som bearbetningen av det material som utgör frukten av dessa irrfärder i tillvaron. I slutändan kan arbetet utmynna i en utställning, en film, ett stycke musik eller något helt annat.

Läs mer på om projektet.


Hittills besökta platser

Hittills har vi mestadels utforskat områden inom Göteborgs kommun, men vi arbetar kontinueligt på att föra projektet vidare både på nationell som internationell basis.

Gå till sidan om platserna för att utforska gallerierna med de bilder som vi hittills tagit.


Vilka är vi?

Hanna Eliasson (f.1982) och Karl Larsson (f.1980) är ett konstnärspar som lever och arbetar ihop. Tillsammans bedriver de bland annat projekten Industrisemester och Gråzon. Karl är utbildad konstnär vid St Martins i London medan Hanna arbetar som illustratör, fotograf och designer.

Läs mer på sidan om oss.